Vilka elcyklar behåller sitt andrahandsvärde?

Vi jobbar bara med dessa cykel varumärken av anledningen att vi kan reparera dem, vi vet att komponenterna håller kvalité och att det i Norden finns intresse för dem. 

Vi väljer också att jobba med elcyklar som det överhuvudtaget finns komponenter för. Varje eller vartannat år startas nya elcykelvarumärken och många går i konkurs eller lägger ned. Det kan göra det svårt med service generellt eller tillgång till delar. Därför är det värt att alltid tänka på när man köper elcykel om man tror det här företaget finns kvar om 7 år. I den här kategorin av företag, som för den delen kan ha gjort väldigt högkvalitativa cyklar finns bl.a. Continentals elcyklar som kom och gick. Mn kan tänka sig att många elcyklar från bilvarumärken också kan hamna i den här kategorin.

En indikation på varumärkets styrka och ställning är om de har servicepartners lokalt. Det är lite ett mått på att de satsar på marknaden. Vill du reklamera en cykel eller t.ex. en komponent från en onlinehandlare får du på en höjd komponenten på posten, som du får sätta dit själv, som sannolikt behöver extra justering om den har gått sönder. 

Baserat på flera faktorer, så jobbar vi då med följande. Eller rättare sagt, det är dessa vi överhuvudtaget vågar ge bud på.

Crescent/Monark - Marknadsledande i Sverige på elcyklar, genom ett brett ÅF nätverk byggt upp över tid. Stor del av montering för svenska marknaden gör i Varberg.

Ecoride - Utmanar Cycle Europe (Crescent/Monark) med robusta Nordiska elcyklar designade i Göteborg, som oftast monteras i Polen.

Batavus - Holländsk elcykelproducent med lång historia. Konkurrerar i Sverige i premiumsegmentet framförallt.

Skeppshult - Är främst kända för sin ramproduktion som de gör lokalt. Komponenterna som används är dock ofta detsamma med Crescent/Stålhästen/EcoRide som alla importerar delar från Slovakien/Italien/Taiwan/Kina.

Stålhästen - Stålhästen bygger på relativt liknande sätt som andra svenska producenter, men satsar mer på egen lokal närvaro och design. Montering görs i Polen och Portugal.

Vässla - Elmopeder som ofta monteras i Tyskland. Värdet på dessa cyklar är framförallt i varumärke som de satsar på samt elkomponenter. Över lång tid är andrahandvärdet mer osäkert än traditionella aktörer. Vässlas modeller är även helt självutvecklande, vilket har sina fördelar - men också stora nackdelar i framtiden om det råder komponent, servicebrist, eller bolaget har ekonomiska utmaningar.

Riese & Muehller - Elcyklarnas Rolls Royce (dock med varierat utbud för billigare cyklar). Är otroligt stabilt byggda och konkurrerar i absolut högsta prissegmentet. Principiellt bör dessa ha ett bra andrahandsvärde, men då marknaden är den svårbestämd. Precis som med bilar är det svårt med andrahandsförsäljning för lyxvaror, då denna gruppen gärna köper nytt.

Rawbike - Populär Svensk elmoped, som ska understrykas är en moped vilket medför krav på hjälm, viss försäkring och registrering (dvs. kostnader som inte står med på kvittot.

Mate - Den danska Rawbike, som både gör elmopeder och elcyklar. Mate har till skillnad från svenska Rawbike satsat mycket på crowdfuning, riskkapital och onlineförsäljning - vilket innebär att lokal närvaro med tillgång till komponenter, service inte är optimal. Man kan spekulera i att de står större risk att försvinna jämfört med svensk Rawbike, som växer mer organiskt med kunder.

Evobike - En elcykel med billiga komponenter och avsaknad av återföräljare och serviceverkstäder i Sverige. Generellt jobbar vi inte med sådana här cyklar, men gör ett undantag med EvoBike då vi vet att de har komponentlager Norrtälje som jobbar snabbt. Andrahandvärdet i procent, dvs. restvärdet, är i den här listan förmodligen det lägsta.